Dyskusja grupowa podczas Assessment Center

Wiele osób zetknęło się z pojęciem, bądź nawet miało okazję uczestniczyć w sesji Assessment Center. Jest to jedna z powszechniejszych metod stosowanych w rekrutacjach wewnętrznych i ciesząca się nieco mniejszą popularnością w przypadku zewnętrznych procesów rekrutacyjnych. Organizacja takiego przedsięwzięcia jest czasochłonna i kosztowna, więc z reguły stosuje się Assessment Center w procesach na stanowiska wyższego szczebla, gdy firmie zależy równie mocno na kompetencjach miękkich jak i twardych. Szczególną formą tego etapu rekrutacji pracowników jest dyskusja grupowa.

dyskusja grupowa Assessment Center

Na czym polega dyskusja grupowa

Dyskusja grupowa jest wyjątkowo skutecznym elementem podczas badania umiejętności pracy w zespole. Sprawdza się zarówno w przypadku stanowisk fizycznych (np. pracownik produkcji) jak i umysłowych (np. pracowników biurowych oddelegowanych do realizacji konkretnego projektu w organizacji). Ze względu na specyfikę tego zadania, często umieszcza się je na samym końcu Assessment Center. 

Uczestnicy takiego zadania muszą razem przedyskutować podany problem i przedstawić wypracowane rozwiązanie asesorom. Tematyka może być dopasowana do poprzednich etapów, ale nie jest to warunek konieczny. Wprowadzone zagadnienie niekoniecznie musi przekonywać do wspólnego rozwiązania problemu. Równie dobrze może popchnąć dyskutujących w stronę rywalizacji. W niektórych przypadkach zdarza się, że asesorzy przydzielają role wszystkim członkom grupy (np. szef, podwładny). 

Oczywiście, na dyskusję są narzucone ramy czasowe, aby uczestnicy skupili się na solidnych argumentach i dojściu do rozwiązania. Po zakończeniu tej części, asesorzy zazwyczaj proszą o wyznaczenie reprezentanta, który przedstawi wyniki pracy grupy. To, kto zostanie wybrany przez badanych, ma znaczenie. 

Co jest oceniane?

Warto pamiętać, że rekruterzy przez cały czas trwania tego etapu prowadzą obserwacje uczestników. Najczęściej każdy rekruter ma przypisanych badanych, na których skupia się przede wszystkim. Poza tym dokonuje oceny całej grupy. Oto lista przykładowych elementów podlegających ocenie: 

  • Sposób komunikacji
  • Umiejętność współpracy w zespole
  • Potrzeba dominacji
  • Zdolność do perswazji
  • Podejmowanie inicjatywy
  • Skłonność do poszukiwania kompromisu
  • Reagowanie w sytuacjach konfliktowych

Na pierwszy rzut oka samo ćwiczenie wydaje się mało skomplikowane, także dla osób biorących w nim udział. Gdy uczestnicy przechodzą do dyskusji grupowej, znajdującej się na końcu całej sesji Assessment Center, są już najczęściej zmęczeni, przez co tracą czujność, mają większość skłonność do naturalnego zachowania. Powoduje to, że czas przewidziany na wymianę opinii, traktują jako okazję do tzw. small-talku, co stanowi idealne warunki do obserwacji. 

Podsumowanie

Jak widać, dyskusja grupowa może być doskonałym narzędziem do pogłębienia wiedzy o cechach osobowości kandydatów. Bez wątpienia znajduje swoje zastosowanie jako uzupełnienie portfelu zadań na Assessment Center, tj. case study, odgrywania ról czy koszyka zadań – in-basket. 

Decydujące znaczenie w sukcesie całej sesji Assessment Center ma nie tyle wybór właściwych ćwiczeń, ile ich właściwe przeprowadzenie. Warto zatem powierzyć realizację takiego procesu profesjonalnym firmom rekrutacyjnym.  

You may also like...