Ocena pracownicza i błędy blokujące awans

Nie ma chyba pracownika, który nie chciałby awansować, czy wzbraniałby się przed podniesieniem wynagrodzenia. Zwłaszcza, jeśli z zaangażowaniem wypełnia swoje codziennie obowiązki. Często jednak podczas oceny rocznej okazuje się, że nasze starania niekoniecznie zostały docenione tak, jak tego oczekiwaliśmy. Warto się zastanowić, czy brak upragnionego awansu nie wynika czasem z błędów, które nieświadomie popełniamy. Przeprowadzona w prawidłowy sposób ocena pracownicza powinna pomóc je ujawnić.  

ocena pracownicza

Na czym polega ocena pracownicza?

Ewaluacji pracowników najczęściej dokonuje się na przełomie roku. Pracodawcy przeprowadzają ocenę samodzielnie albo korzystają z usług firmy doradztwa personalnego.

Najczęściej używanym narzędziem jest tzw. ocena 360 stopni. Głównym atutem tego rozwiązania jest jego wieloaspektowość. Oceny nie dokonuje bowiem tylko przełożony, ale całe otoczenie pracownika (współpracownicy, podwładni, przełożeni) i on sam. Dane pozyskane z wielu różnych źródeł sprawiają, że taka ocena pracownicza jest możliwie najbardziej obiektywna i stanowi prawdziwą kopalnię wiedzy o pracowniku i jego sposobie funkcjonowania w firmie. Pozwala poznać zarówno jego mocne, jak i wymagające poprawy strony. 

Poniżej omawiamy pokrótce najczęściej popełniane przez pracowników błędy, które stoją na przeszkodzie do otrzymania awansu.

1. Nie wierzymy w siebie, nie podejmujemy wyzwań

Nie od dziś wiadomo, że niska samoocena jest większą przeszkodą w karierze niż przecenianie własnych umiejętności. Jeśli bowiem nie jesteśmy pewni siebie i brak nam wiary we własne umiejętności, boimy się podejmować nowe wyzwania. Szanse na rozwój przechodzą nam wtedy koło nosa. To z kolei nie pozwala nam rozwinąć w pełni skrzydeł i zaprezentować wszystkich naszych możliwości pracodawcy. Dlatego też nie ma co się dziwić, że nawet wysokie kwalifikacje nie będą brane pod uwagę przy ocenie i przyznawaniu awansu. Bo skąd przełożony ma o nich wiedzieć, skoro skurtecznie je ukrywamy?

2. Udajemy kogoś, kim nie jesteśmy

Przyjmowanie przez człowieka różnych ról w zależności od sytuacji i środowiska jest  naturalne, jednak, jeśli przestajemy być wobec siebie szczerzy, zaczynają pojawiać się problemy. Chodzi przede wszystkim o świadomość swoich zalet i wad. Jeśli wiemy, co jest naszą słabą, a co mocną stroną, nie ma co tego ukrywać. Taka postawa utrudnia bowiem realną ocenę. Pracownik, który udaje kogoś, kim nie jest, w najlepszym przypadku jest odbierany jako ktoś niezbyt godny zaufania. A takiej osobie awansu się raczej nie przyznaje.

3. Przesadzamy z zaangażowaniem

Z pozoru wydaje się, że zbyt duże zaangażowanie to korzyść, a nie żaden błąd. Nie zapominajmy jednak o wypaleniu zawodowym, które dotyka często właśnie tych, którzy wszystko poświęcają dla pracy. Nie należy zatem mylić sumienności z poświęceniem i dbać o higienę pracy. Tylko wtedy bowiem możemy wnosić realny wkład w organizację i liczyć, że nasze działania zostaną docenione.

4. Zapominamy o relacjach w pracy

Oddzielenie życia prywatnego od zawodowego to zdrowa i słuszna zasada, pod warunkiem, że nie podchodzimy do niej w sposób skrajny. Jeśli unikamy jakichkolwiek relacji ze współpracownikami, często panicznie wręcz chroniąc swoją prywatność, nie dajemy się poznać jako osoba. Ciężko w takim przypadku liczyć, że ludzie pracujący obok nas, będą w stanie realnie nas ocenić. Pamiętajmy, że jesteśmy częścią zespołu i jak każdy wpływamy na jakość atmosfery w pracy.

5. Mamy zbyt luźne nastawienie

Choć firma firmie nierówna i w wielu firmach odchodzi się całkowicie od tzw. dress code’u, nie znaczy to, że nie mając z góry narzuconych ograniczeń, możemy zachowywać się zbyt swobodnie. Szacunek do pracy, pracodawcy oraz współpracowników powinno się mieć zawsze. Nie dziwmy się zatem, że nie dostajemy awansu, jeśli wyładowujemy swoje emocje bez żadnych ograniczeń, przychodzimy w japonkach na spotkanie biznesowe, lub pracujemy z nogami na biurku. Kultura pracy to coś, co powinien posiadać każdy pracownik, niezależnie od tego, jak luźne zasady (często pozorne) panują w organizacji. 

You may also like...