Rekrutacja na tysiąc sposobów

Aby zapewnić sobie przewagę konkurencyjną firmy stawiają na odpowiednie kwalifikacje profesjonalnych rekruterów. Nic w tym dziwnego, bo w dobie zwiększonej fluktuacji pracowników odpowiednie kadry są gwarancją sukcesu. Dlatego też, zarówno wewnętrzne działy HR, jak i wyspecjalizowane agencje rekrutacyjne stawiają na nowoczesne narzędzia i techniki, aby zwiększyć efektywność i zgarnąć z rynków najlepszych kandydatów.

Znane i lubiane

Jakie są zatem najpopularniejsze i najbardziej skuteczne techniki rekrutacji? Na początek warto wymienić profilowanie kandydatów. Jest to prosta, ale sprawdzona technika definiująca najważniejsze cechy i umiejętności poszukiwanego pracownika. W trakcie tego procesu należy przygotować kilka alternatyw, na wypadek, gdyby kandydat nie spełniał wszystkich oczekiwań lub miał niestandardowe wymagania. Dopiero z odpowiednim profilem kandydata możemy przejść do właściwej rekrutacji pracowników. Ogłoszenia można zamieszczać na portalach temu dedykowanych, ale rekruterzy korzystają obecnie z aktywnych metod poszukiwania kandydatów. Jedną z nich jest sourcing, czyli wyszukiwanie pasujących do profili osób na portalach społecznościowych – szczególnie tych biznesowych. W trakcie tego procesu za pomocą operatorów Google możliwe jest przeprowadzenie wstępnego researchu. Dzięki zwykłej wyszukiwarce możemy dowiedzieć się bardzo wiele o “prześwietlanej” osobie. Rozwinięciem tej metody jest direct search, czyli bezpośrednie dotarcie do kandydata i przedstawienie mu naszej oferty. Przewagą owej metody jest zwiększenie zasięgu o osoby, które nie szukają aktualnie pracy, a które mogą być często zainteresowane zmianą zatrudnienia o ile przedstawi się im odpowiednio atrakcyjną ofertę.

Psychologia zawsze w cenie

Gdy już mamy za sobą wstępną selekcję, a często i bezpośrednią rozmowę wstępną, przychodzi pora na spotkanie “face to face”. Tutaj w grę wchodzą takie umiejętności psychologiczne – pozwalające poznać mechanizmy zachowań i sygnały wysyłane przez kandydata. Pomocny też będzie profesjonalnie przeprowadzony wywiad behawioralny dotyczący przeszłości rekrutowanej osoby. Ma on na celu sprawdzenie reakcji na nietypowe pytania i służy do poznania dotychczasowych sukcesów i porażek. Na koniec warto wspomnieć o assessment centre – czyli kompleksowej ocenie kandydata.

Oryginalnie do celu

Warto wymienić też niestandardowe, ale zyskujące coraz większą popularność metody rekrutacji. Pierwsza z nich to scouting polegający na poszukiwaniu potencjalnych pracowników w codziennym życiu. Tutaj ograniczeniem jest tylko pomysłowość rekrutera. Świetnego specjalistę może on spotkać na poczcie, w restauracji albo na dotychczasowym stanowisku pracy. Inna metoda to viral recruting polegający na publikacji treści nie nawiązujących bezpośrednio do rekrutacji, ale mających charakter wirusowej treści. Może to być aplikacja, darmowy content lub inna aktywność. Zainteresowani nią mogą stać się naszymi potencjalnymi kandydatami. Hackaton to z kolei nowoczesna forma pozyskania kandydatów zorientowana głównie na branżę IT. Wykorzystująca elementy grywalizacji impreza przyciąga zawsze ambitnych i żądnych wyzwań najwyższej klasy specjalistów.

Proces rekrutacji  bywa skomplikowany i wymagający, dlatego warto rozważyć poszerzenie swoich kompetencji i szkolenia dla profesjonalnych rekruterów.

You may also like...