Rekrutacja pracowników zdalnych – na co zwrócić uwagę?

W ostatnim czasie wśród pracodawców rośnie zainteresowanie pozyskaniem pracowników zdalnych. Za kilka lat nawet co drugi pracownik może pracować z domu. Jednak pozyskanie dobrego pracownika, który z powodzeniem będzie pracował na odległość jest bardzo ciężkie. Dlatego też, aby taki pracownik miał odpowiednie cechy konieczne do tej pracy, rekrutacja także musi być właściwa. Na co w takim razie zwrócić uwagę?

Motywacja oraz samodzielność

Przy wybieraniu osoby odpowiedniej do pracy zdalnej, trzeba zwrócić szczególną uwagę na jej motywację do pracy. Gdy nie ma w pobliżu przełożonego, który mówiłby pracownikowi, jakie zadania wykonywać i kontrolował jego pracę czy też współpracowników, którzy samą obecnością popychaliby go do działania, trudno o odpowiednią motywację. Także samodzielność w wykonywaniu obowiązków jest bardzo ważna, ponieważ osoba pracująca zdalnie musi wiedzieć, jak wykonywać swoją pracę i radzić sobie z rozwiązywaniem problemów bez pomocy przełożonego. Najlepiej przeanalizować, jaką pracę kandydat wykonywał wcześniej. Jak wyglądała jego kariera? Jak szybko awansował na poprzednich stanowiskach? Jakie ma podejście do życia? To może pokazać, jak bardzo potrafi być zmotywowany. Pytanie o słabości, porażki, sukcesy pokaże czy potrafi radzić sobie z problemami.

Zdolności komunikacyjne

Osoba, która na co dzień nie spotyka się osobiście z przełożonym, kolegami z pracy oraz klientami musi mieć także wysokie zdolności komunikacyjne. Potrzebuje ich, aby nie mieć problemów z utrzymaniem relacji ze współpracownikami oraz bieżącą wymianą informacji. Komunikacja w takich sytuacjach  odbywa się najczęściej za pomocą wiadomości mailowych, dlatego też osoba pracująca zdalnie musi umieć wysłowić się za pomocą słowa pisanego. Także podczas rozmów telefonicznych i wideokonferencji z przełożonymi i klientami musi umieć popisać się nienaganną komunikacją zarówno na poziomie werbalnym, jak i niewerbalnym. Te umiejętności można sprawdzić nawet podczas zwykłej rozmowy kwalifikacyjnej czy też rozmowy wideo. Przy ocenie komunikatywności może pomóc także list motywacyjny.

Punktualność oraz dobra organizacja pracy

Na wykonanie niemal każdego projektu przeznacza się z góry określony czas, ze względu na zobowiązania terminowe, których trzeba przestrzegać. Dlatego też wraz z motywacją i samodzielnością w linii idzie punktualność oraz dobra organizacja pracy. By dobrze wykonać projekt oraz nie przekroczyć terminów, zdalny pracownik powinien umieć zaplanować sobie dzień i zorganizować pracę. Przestrzeganie tego planu i samodyscyplina jest są tu kluczowe. Nie powinien on zajmować się sprawami, które mogą go rozproszyć, zaburzyć plan działania i zmniejszyć efektywność wykonywanej pracy.

Aby upewnić się, że kandydat posiada choć część z wyżej wymienionych umiejętności, warto zwrócić szczególną uwagę m.in. na przebieg kontaktu podczas rekrutacji, punktualność, przekładanie bądź zapominanie o umówionych terminach. Każdy z tych sygnałów może dać nam cenne wskazówki, czy to właściwa osoba na tego typu stanowisko. A jeśli wszystko idzie dobrze? Gratulacje! Znalazłeś właściwą osobę!

 

You may also like...