Gdy szefem jest kobieta…

Temat nierównych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest od lat głośno dyskutowany. Co prawda aktywność zawodowa kobiet wzrasta, wciąż jednak niewiele z nich ma szansę objąć stanowisko kierownicze (wg GUS w 2019 w Polsce było to tylko 6%). I choć ostatnio coraz częściej dąży się do niwelowania luki płacowej, płeć nadal decyduje nie tylko o wysokości wynagrodzenia, ale również o stanowisku w pracy. 

kobieta szefem

Krzywdzące stereotypy

Przyczyną takiego stanu rzeczy są przede wszystkim stereotypy dotyczące kobiet, które wciąż mocno tkwią w powszechnej świadomości. Znaczącą rolę odgrywają tutaj wychowanie i edukacja. Dziewczynki od małego uczone są bycia grzecznymi i cichymi, przygotowywane przede wszystkim do roli matki. I choć wiele osób nie zgodziłoby się z tym stwierdzeniem, wystarczy przyjrzeć się choćby ubraniom, zabawkom, czy pomocom dydaktycznym, które w większości powielają stereotypy. Kobiety i ich role postrzega się jednowymiarowo, przez co one same mają nieraz zaniżoną samoocenę i negatywne nastawienie do rozwoju zawodowego. A jeśli już któraś z nich będzie się starać o stanowisko kierownicze, musi stawić czoła wielu trudnościom i barierom wynikającym ze wspomnianych stereotypów. 

Mimo to liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych sukcesywnie rośnie, a z badań wynika, że lista, przemawiająca za tym, że kobieta-szef równa się sukces w firmie jest długa… Jakie są zalety kobiet szefów?

Emocjonalność i wrażliwość 

Te dwie cechy przypisuje się z reguły kobietom, niestety nie w kategorii zalet, lecz wad. Jak się okazuje zupełnie niesłusznie. Zaznaczyć należy, że o ile kobiety rzeczywiście bywają emocjonalne częściej niż mężczyźni, nie jest to jednak wcale regułą. Sama emocjonalność natomiast bardzo pomaga w życiu zawodowym. Zwłaszcza w trudnych sytuacjach dotyczących kontaktów międzyludzkich. Umiejętność dzielenia się na bieżąco swoimi odczuciami przy jednoczesnym darze słuchania, pomaga zapobiec konfliktom lub szybko je zażegnać. 

Odporność psychiczna

Kobiety na kierowniczych stanowiskach musiały przezwyciężyć wiele trudności, żeby dojść na te same stanowiska, co mężczyźni. Szefowe muszą również wciąż od nowa udowadniać swoje umiejętności. Stres towarzyszy im zatem zawsze. Dlatego też z reguły lepiej sobie z nim radzą, a po osiągnięciu stanowiska kierowniczego, efektywniej rozwiązują pojawiające się problematyczne sytuacje. Z pewnością pomaga im też umiejętność mówienia o swoich zmartwieniach i problemach. 

Empatia i umiejętność pracy w zespole

Szefowe mają zazwyczaj świetny kontakt z podwładnymi, budują dobre relacje interpersonalne, dostrzegają ludzkie problemy i chętnie udzielają pomocy. Jest to wartościowa cecha na wysokim stanowisku. Taka menedżerka jest bowiem bardziej poważana i lubiana przez podwładnych. Kobiety umiejętnie i efektywnie kierują swoim zespołem, skutecznie motywują do pracy.

Warto zaznaczyć nic nie jest czarno-białe i nie można powiedzieć, że kobieta bądź mężczyzna jest lepszym menedżerem… Są rzeczy, w których wyraźnie widać przewagę kobiet, są i takie, w których lepiej sprawdzają się mężczyźni. W przypadku rekrutacji managerów w pierwszej kolejności powinny liczyć się kompetencje, doświadczenie i umiejętności. To, kto zajmuje kierownicze stanowisko nie powinno być uzależnione od płci. Kobiety mają takie same szanse na sukces jak mężczyźni. Przynajmniej w teorii. Praktyka bowiem póki co pokazuje, że do wprowadzenia tej teorii w życie w stu procentach jeszcze długa droga. 

You may also like...