Nowe priorytety pracowników

Od wielu lat decydującym czynnikiem kuszącym pracowników był system benefitów uzupełniający atrakcyjne wynagrodzenia. Aktualna sytuacja na rynku pracy zdominowana przez pandemię i ogólne poczucie zagrożenia i niepewności rewiduje jednak ten stan rzeczy.

rekrutacja z polecenia
Rekrutacja z polecenia

Motywacja szczególnie ważna w kryzysie

COVID-19 spowodował, że to, co do tej pory było najważniejsze schodzi na drugi plan. Dzisiaj bardziej niż pieniądze i dodatki pozapłacowe liczy się stabilność zatrudnienia i dobra sytuacja przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że tylko zaspokojenie potrzeb zespołu gwarantuje rozwój firmy, lojalność pracowników i ich zaangażowanie. Tylko dobrze zmotywowani pracownicy są bowiem w stanie przezwyciężyć trudności i pomóc firmie wyjść z kryzysu obronną ręką. Dobry manager powinien wiedzieć o tym, że w sytuacji zagrożenia ludzie lepiej współpracują i są bardziej kreatywni. Wykorzystanie tego faktu będzie zatem sprzyjało wszystkim.

Stabilność zatrudnienia ważniejsza od benefitów

Jak już wspomnieliśmy, zdecydowana większość Polaków doceniała do tej pory atrakcyjne wynagrodzenie i benefity. Aż 74% z nich wskazywało te dwa czynniki jako najważniejsze. Na drugim miejscu była stabilność zatrudnienia i dobra atmosfera – odpowiednio 55 i 51%. Za najwartościowszy dodatek uważano świadczenia urlopowe i elastyczne godziny pracy.

Pandemia koronawirusa wywróciła jednak wszystko do góry nogami. Prawie co czwarty Polak boi się dzisiaj utraty pracy, a niemal połowa martwi się tym, że jego zarobki zostaną obniżone. Polacy biorący udział w badaniu są w większości przekonani, że w obecnej sytuacji będzie im trudniej znaleźć nową pracę – uważa tak aż 75% respondentów. 

Zmiana strategii firm

Eksperci są zgodni, że powrót do sytuacji sprzed dekady będzie niemożliwy, a jeśli już to bardzo trudny. Pracownicy będą teraz zwracać uwagę na inne aspekty i na znaczeniu zyska marka pracodawcy. Bezpieczeństwo finansowe organizacji, a tym samym jej pracowników będzie najważniejsze. Jak łatwo się domyśleć firmy będą musiały zmienić swoją strategię komunikacji i w działaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych skupić się na wartościach samej marki.

Doświadczenia z ubiegłego kryzysu są dość jednoznaczne. Polacy w znakomitej większości (ponad 70%) za najważniejszą potrzebę uznawali bezpieczeństwo finansowe, a wysokość wynagrodzenia była najważniejsza dla 49%. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze względy socjologiczno-demograficzne. Nowe pokolenia obecne na rynku pracy wyznają nieco inną filozofię i inne wartości niż przedstawiciele poprzednich generacji. Dobra atmosfera, rozwój i perspektywy są dla nich równie ważne co pieniądze, a w niektórych przypadkach nawet ważniejsze. I właśnie na ten aspekt powinni zwrócić uwagę pracodawcy, planując nową strategię employer brandingową. Zwłaszcza, jeżeli zależy im na lojalności pracowników.

You may also like...