Rola zarządzania kompetencjami w rekrutacji i rozwoju kadr

Rynek pracy jest coraz trudniejszy i bardziej wymagający. Firmy, aby zachować przewagę konkurencyjną, muszą zwracać dużą uwagę na swoje kadry i kontrolować wskaźnik fluktuacji. Dobrze wykwalifikowani specjaliści są bowiem ich największym kapitałem. W sukurs przychodzi tutaj zarządzanie kompetencyjne, które zawsze powinno stanowić bazę przy projektowaniu polityki personalnej w organizacji. 

Kompetencje w praktyce

Jeśli chodzi o same kompetencje, to jak się łatwo domyślić, są to umiejętności i wiedza nabyte przez lata pracy na danym stanowisku. Dzięki ich usystematyzowaniu w modelu kompetencyjnym pracownicy mają świadomość jak prawidłowo wykonywać swoje obowiązki. Z kolei kadra zarządzająca wie, z czego rozliczać pracowników i na co w ocenie zwrócić uwagę. 

Agata Broś, Senior Project manager and Development Coordinator w firmie doradztwa personalnego TEST komentuje:

 Niezwykle ważne jest, by model kompetencyjny był oparty o kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz reprezentowane przez nie wartości. Równie istotne jest, aby był on powiązany ze strategią firmy oraz jej obecnymi i przyszłymi planami, a także celami. Dlatego w jego tworzenie powinna zaangażowany być kadra zarządzająca. Dobrą praktyką jest, by model kompetencyjny był znany wszystkim pracownikom, wobec czego musi być on jasny, czytelny i prosty w zrozumieniu.

Dobry projekt to podstawa

Zasadniczo przy projektowaniu modelu kompetencyjnego istnieją dwa podejścia: uniwersalne i wieloskładnikowe. To pierwsze polega na tworzeniu modelu dla wszystkich pracowników naszej organizacji, z kolei to drugie opiera się na tworzeniu osobnych profili dla każdej pozycji. 

Sam proces tworzenia takiego modelu nie należy do łatwych. Najczęściej zleca się to ekspertom z zewnętrznych firm, którzy dysponują odpowiednią wiedzą, narzędziami i doświadczeniem. Nieważne, czy zrobimy to sami, czy też skorzystamy z pomocy, musimy zacząć od przeanalizowania naszej kultury organizacyjnej, strategii i wartości. Następnie zbiera się kluczowe kompetencje, które powinny wyróżniać wszystkich naszych pracowników. Później wyodrębnia się kompetencje zależne od konkretnych stanowisk. Należy przy tym pamiętać, że nie może być ich zbyt wiele i powinny one oddawać realny obraz organizacji. 

Krótko i prosto do celu

Model kompetencyjny w rekrutacji pracowników jest o tyle ważny, że pozwala znacząco skrócić proces jej trwania. Dzięki wcześniejszemu określeniu kompetencji kluczowych na danym stanowisku, możemy trafnie i sprawnie dokonywać selekcji kandydatów. Pozwala to też na przygotowanie precyzyjnego ogłoszenia o pracę, które samo w  sobie będzie dobrym filtrem aplikacji. Ponadto w  przypadku oceny okresowej (zarówno 180, jak i 360 stopni) stanowić on będzie podstawę do uczciwej ewaluacji. 

Dobry pracodawca powinien dbać o swój zespół wierząc, że jest to najlepsza inwestycja dla firmy. To właśnie model kompetencyjny jest solidnym fundamentem wszelkich działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji i rozwoju naszego zespołu.

You may also like...