Jak outsourcing i rozwiązania chmurowe wpływają na rynek pracy IT

Wedle danych Fundacji Pro Progressio rynek usług zewnętrznych urósł w naszym kraju w zeszłym roku o 18-20%. Specjaliści przewidują, że trend ten będzie się utrzymywał, a w tym roku możemy spodziewać się jeszcze większego wzrostu udziału outsourcingu w rynku. Wszystko wskazuje na to, że zmiany w dużej mierze dotkną sektor IT. Coraz więcej przedsiębiorstw zamiast budować swoje własne działy IT, decyduje się bowiem na wynajem firm zewnętrznych oraz zakup rozwiązań chmurowych. Jaki wpływ będzie to miało na rynek pracy IT?

Outsourcing ITEksperci podkreślają, że specjaliści z zakresu nowych technologii nie mają się czego obawiać. Co prawda w Polsce największy udział w outsourcingu ma tzw. outsourcing personalny (inaczej body leasing), czyli okresowy wynajem fachowców, dzięki czemu obniżyć można koszty, ale zapotrzebowanie na usługi IT wciąż rośnie. Specjaliści w tym zakresie nie będą więc mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Znawcy tematu podkreślają, że rozwój outsourcingu może być szansą dla młodych „informatyków”. Dzięki temu zamiast pracować w przedsiębiorstwach o zupełnie innym profilu, gdzie sami pełnią jedynie funkcje pomocnicze, będą mogli zatrudniać się w firmach stricte informatycznych. Co za tym idzie będą mieli lepszy dostęp do szkoleń i fachowych materiałów czy wiedzy bardziej doświadczonych kolegów. Ponadto zamiast rutynowych działań, będą mieli oni okazję uczestniczyć w różnorodnych projektach, co dodatkowo pomoże podnosić ich kompetencje.

Również rosnąca popularność rozwiązań chmurowych nie powinna wstrząsnąć rynkiem pracy IT. Z pewnością nastąpią jednak zmiany w zapotrzebowaniu na fachowców zajmujących się konkretnymi rozwiązaniami. Już dziś zauważyć można wzrost liczby ofert dla specjalistów od rozwoju i utrzymywania webowych aplikacji chmurowych typu Amazon Web Services. Rosnąć będzie też zapotrzebowanie na programistów znających dobrze języki JAVA i .NET oraz testerów dobrze poruszających się w narzędziach taki jak HP QC iSelenium.

You may also like...