Polski pracownik – szczęśliwy pracownik?

Rynek pracownika przedkłada się na wiele korzyści – jedną z najważniejszych jest zadowolenie i satysfakcja pracowników. Najnowsze badania pokazują, że aż 64% z nich jest usatysfakcjonowanych z ogólnych warunków zatrudnienia i sytuacji na rynku. Jest to o tyle dobry wynik, że plasuje Polskę na drugim miejscu wśród 14. europejskich krajów objętych badaniem. Najlepiej w badaniu wypadli Niemcy – aż 68% korzystnie ocena sytuację na rynku pracy. Na trzecim miejscu znajduje się Austria z wynikiem 63%. 

motywacja

Pozycja kandydata coraz mocniejsza

Na pierwszy rzut oka tak dobry wynik naszego kraju może dziwić, ale w kontekście rynku pracownika, z którym mamy do czynienia od dłuższego czasu, powinien wydawać się naturalny. Pracodawcy walczą o specjalistów, prowadząc ciągłe rekrutacje. To sprawia, że oczekiwania względem miejsca zatrudnienia rosną. Firmy są bardziej skłonne do tego, aby spełniać życzenia kadr. Możemy przypuszczać, że w najbliższej przyszłości pozycja kandydatów będzie tak samo silna albo jeszcze mocniejsza!

Optymistyczne prognozy

Dodatkowe dane informujące o bezrobociu są równie optymistyczne. Według GUS stopa bezrobocia za pierwszy kwartał była rekordowo niska. Do tego dochodzi fakt, że Komisja Europejska podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski. Oznacza to, że wraz z rozwojem firm wzrośnie zapotrzebowanie na nowych pracowników. Tym samym pogłębią się aktualne trendy na rynku pracy.

Analiza badania wskazuje, że obecny rynek pracy sprzyja również poszukującym nowego miejsca zatrudnienia. Większość badanych (82 proc.) szacuje, że znalezienie nowej pracy zajmie im mniej niż 3 miesiące. Ponad połowa (51 proc.) jest przekonana, że poświęci na to 1 miesiąc. Tylko co 10. ankietowany obawia się, że na szukanie nowego pracodawcy przeznaczy od 4 do 6 miesięcy. Firmy i organizacje mogą więc oczekiwać większej rotacji pracowników i powinny bacznie obserwować wskaźnik fluktuacji kadr.

You may also like...