Skuteczność i opłacalność procesu rekrutacji

Często firmy postrzegają wydatki związane z rekrutacją i funkcjonowaniem działów HR jako zło konieczne. O ile koszty związane z ich działaniem można łatwo skalkulować, o tyle korzyści płynące z tych działań trudno jest zmierzyć.  Weryfikacja skuteczności i estymacje są dostępne dopiero w długoterminowej perspektywie. Mimo to warto je śledzić, ponieważ mają istotny wpływ na rentowność organizacji.

Ośrodek oceny

Motywacja skorelowana ze wskaźnikiem fluktuacji

Sprawnie i mądrze zarządzana firma musi zarabiać, a więc jej rentowność powinna znajdować się na odpowiednim i stale kontrolowanym poziomie. Co więcej pracownicy dostrzegają dobrą kondycję finansową firmy, a to wpływa bezpośrednio na ich motywację. Gdy firma ma problemy, pracownicy źle zarabiają, premie są ograniczane, a warunki pracy kiepskie. Taka sytuacja przyczynia się do frustracji kadr i zwiększenia wskaźnika fluktuacji pracowników.

Konsekwencje nieudanej rekrutacji

Rekrutacja powinna być na stałe wpisana w plan strategiczny przedsiębiorstwa i realizować jego cele. W przypadku, gdy przeprowadza się ją nieudolnie, a proces rekrutacji wydłuża się w nieskończoność, należy liczyć się z konsekwencjami. Z jednej strony będzie to powodowało koszty obciążające budżet, a z drugiej może doprowadzić do zakłócenia działań operacyjnych. Brak rąk do pracy w najlepszym przypadku skutkuje nadgodzinami, ale też startami finansowym (np.przez zakłócenie procesu produkcji) i paraliżem całej organizacji.

Sytuacja na rynku wymusza nowe podejście

Dlatego właśnie sprawnie i planowa prowadzona rekrutacja pracowników ma fundamentalne znaczenie. Szczególnie w sytuacji, z którą mamy do czynienia w tym roku. Aż 87% firm planuje zwiększenie zatrudnienia, a 59% chce zatrudnić pracowników stałych. Z niedoborem rąk do pracy w dobie rynku pracownika zmaga się prawie połowa polskich przedsiębiorstw.

Przy takie sytuacji na rynku pracy weryfikuje się oczekiwania względem potencjalnych pracowników. Pracodawcy odchodzą od poszukiwania osób z kwalifikacjami pasującymi stricte do danego stanowiska. Większe znaczenie przywiązują do ich postawy i potencjalnych umiejętności. Firmy z takim elastycznym podejściem zdobywają przewagę konkurencyjną i zmniejszają koszty samej selekcji i rekrutacji. Analogicznie jest z procesem onboardingu pracownika, który, gdy przebiega sprawnie, minimalizuje koszty, a co więcej wpływa na zadowolenie nowych kadr. 

Należy pamiętać, że paradoksalnie zwiększenie wydatków na rekrutację przyczynia się do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa. Warto więc planować takie działania, wpisując je w strategię firmy, a najlepiej skorzystać przy tym z pomocy profesjonalnych agencji doradztwa personalnego.

You may also like...