W tych zawodach brakuje rąk do pracy

pracaNa rynku pracy dochodzi dziś do dynamicznych zmian, potrzeba więc coraz więcej wykwalifikowanych specjalistów. Niestety, liczba kandydatów jest czasem mniejsza niż liczba wakatów w firmach. Na jakie stanowiska jest dziś największe zapotrzebowanie?

Agent z językami obcymi

Obsługa klienta to jeden z niewielu obszarów, w którym można znaleźć pracę nie posiadając doświadczenia. Warunkiem koniecznym jest jednak znajomość języków. Umiejętność biegłego posługiwania się niemieckim, czeskim, szwedzkim, duńskim, norweskim czy rumuńskim może zagwarantować młodej osobie dobry start na rynku pracy. Co ciekawe, wynagrodzenie za pracę związaną z językiem niemieckim jest obecnie nawet o 50% wyższe niż 2-3 lata temu. Według danych z badania przeprowadzonego przez Page Personnel, minimalna pensja w zawodzie agenta z językiem obcym wynosi 3500 zł, średnia – 4500zł, a maksymalna – 6000 zł.

Asystentka w administracji biurowej

Dobra asystentka to prawdziwa pomoc dla menedżera. Nie tylko potrafi mu ona doradzić, lecz także bierze udział w spotkaniach biznesowych i kontroluje przepływ informacji. Niestety pracodawcy mają trudność ze znalezieniem takich osób, które myślą o tym zawodzie poważnie. Choć kandydatów jest bowiem sporo, praca asystentki traktowana jest jako tymczasowe zajęcie, stanowiące np. start w karierze biznesowej. Tymczasem kompetentna asystentka może niemało zarobić. Najniższa pensja w tym zawodzie wynosi 6500 zł, najczęściej proponowane jest 7000 zł, a maksymalna wysokość wynagrodzenia to nawet 8000 zł.

Analityk Biznesu

Dziś bardzo cennymi pracownikami są osoby, które doskonale potrafią operować na danych liczbowych i wyciągać z nich trafne wnioski. Dobry analityk biznesowy musi rozumieć zasady rządzące firmą, a także znać tajniki sprzedaży, logistyki czy planów rozwojowych w firmie. Błyskotliwy umysł i zdolność łączenia ze sobą faktów to jego mocne strony. Obecnie analityk może liczyć na minimalne wynagrodzenie wysokości 7000 zł, średnie o wysokości 8500 zł oraz maksymalne wynoszące nawet 10000 zł.

HR Business Partner

Zapotrzebowanie na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi jest dziś coraz większe. Profesjonalny HR Business Partner nie tylko planuje ścieżki kariery pracowników, ale ustala również kierunek działań rozwojowych, podejmowanych przez firmę. Jest on również animatorem zmian, partnerem wspierającym działy operacyjne oraz ekspertem ds. administracji. Minimalne wynagrodzenie w tym zawodzie wynosi 8000 zł, średnie 9000 zł, a najwyższe nawet 10000 zł.

Planista Popytu

Na rynku pracy istnieje również duże zapotrzebowanie na Planistów Popytu. W organizacjach coraz częściej zachodzi bowiem potrzeba scentralizowania procesów planowania, zwiększenia efektywności działania oraz rozwoju struktur planowania sprzedaży. W związku z tym pojawiło się wiele nowych stanowisk planistycznych. Obecnie na rynku jest ogromne zapotrzebowanie na planistów popytu. Na stanowisku tym można zarobić od 7000 zł, poprzez 8500 zł, aż po 11000 zł.

You may also like...