Gry przyszłością rekrutacji

gra rekrutacyjnaFunkcjonowanie dzisiejszego świata w dużej mierze opiera się na nowoczesnej technologii oraz mediach. Szczególnie pewnie w tym obszarze czuje się tzw. „pokolenie Y”, które dziś wchodzi na rynek pracy. Osoby w wieku ok. 20 lat wykazują się zazwyczaj podobnym sposobem myślenia na temat własnej kariery – są zdeterminowani, pewni siebie, wiedzą, czego chcą oraz potrafią zdecydowanie opowiadać o własnych zaletach. Rynek pracy stara się wyjść im naprzeciw, chcąc jednocześnie zaspokoić zapotrzebowanie firm na wykwalifikowanych pracowników. Firmy rekrutacyjne stworzyły więc nową filozofię pozyskiwania personelu: gry komputerowe.

Rozrywka w służbie pracy

W jaki sposób wykorzystanie gier może być skuteczne podczas procesu rekrutacji? Do tej pory uważano je jedynie za pochłaniającą czas rozrywkę. Z czasem zauważono jednak, iż gry również mogą być pożyteczne. Wspomagają one przede wszystkim analityczne myślenie oraz uczą, jak podejmować ważne decyzje strategiczne. Wśród innych cech, które można rozwinąć za sprawą grania, znajdują się także szybkość podejmowania decyzji oraz wytrwałość w dążeniu do celu. Umiejętności, stymulowane poprzez granie, mogą przydać się w realnym świecie – ze szczególnym uwzględnieniem pracy.

Alternatywa dla rozmowy

Wiele firm, poszukujących pracowników decyduje się na przeprowadzenie rekrutacji w sposób niestandardowy. Zwykła rozmowa kwalifikacyjna często okazuje się niewystarczająca, ponieważ nie zawsze odzwierciedla rzeczywiste umiejętności kandydata. Potencjalny pracownik może przecież twierdzić, iż posiada określone umiejętności, jednak niekoniecznie musi być to prawda. Dopiero rzeczywistość weryfikuje faktyczne kompetencje nowego pracownika. Jeśli odstają one od potrzeb firmy, zachodzi potrzeba ponownej rekrutacji, co generuje dodatkowy czas i koszty. Dlatego coraz więcej organizacji decyduje się na korzystanie z innych metod rekrutacji. Wśród nich wymienić można właśnie gry.

Komputer najlepszym rekruterem

Sprawdzenie umiejętności kandydata za pomocą gier komputerowych cechuje się o wiele większą dokładnością, niż korzystanie z innych metod. Przykładowo, podczas przeprowadzania sesji assessement center, specjalista HR może być subiektywny lub wyciągnąć błędne wnioski na temat czyjegoś postępowania. Komputer zachowuje natomiast całkowity obiektywizm, analizując cały przebieg gry, a nie jedynie wynik. To bowiem, w jaki sposób kandydat osiągnie pewne rezultaty, jest również istotne. Liczyć się może np. liczba prób oraz czas wykonywania zadania. Dodatkowym „atutem” komputera jest fakt, iż na pewno nie ulegnie on emocjom oraz nie zinterpretuje danych „po swojemu”. Wszystko to wpływa na jakość wstępnej oceny pracownika.

Nieważne gdzie, ważne jak

Inną pozytywną stroną rekrutowania za pomocą gier jest fakt, iż kandydat nie musi stawiać się na miejsce spotkania. Zagrać w grę można w dowolnym miejscu i czasie – liczy się tylko wynik. Jeśli więc komuś się nie powiedzie, strata będzie mniejsza, ponieważ nie ponosi on finansowych oraz czasowych kosztów dojazdu.

Zalet wprowadzenia gier komputerowych do procesu rekrutacji można wymienić jeszcze bardzo wiele. Najważniejszą z nich jest jednak sprawdzenie podstawowych kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy: determinacji w dążeniu do celu, umiejętności i szybkości podejmowania trafnych decyzji oraz tego, czy kandydat myśli w sposób analityczny.

You may also like...