Assessment Center w rekrutacji – tu nic się nie ukryje

Z odrobiną nostalgii wspominamy czasy, gdy postępowanie rekrutacyjne sprowadzało się do przeprowadzenie krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej, która kończyła się sakramentalnym pytaniem: „Czy Pan/Pani sobie poradzi?”. W tej chwili to jedynie odległa przeszłość, którą pamiętamy jakby przez mgłę i podsumowujemy lekceważącym uśmiechem. Proces rekrutacji jest bowiem coraz bardziej złożony, a w jego trakcie wykorzystuje się różne narzędzia, które mają sprawić, że pracodawca nie będzie zawiedziony nowym pracownikiem. Jednym z takich narzędzi jest Assessment Center (AC).

Ośrodek ocenyAssessment Center zwane również w ojczystej mowie ośrodkiem oceny lub centrum oceny to złożony proces, podczas którego ocenie ulegają nie tylko wiedza i umiejętności zawodowe, ale również – a może przede wszystkim – kompetencje miękkie. Co ważne ocena pracownika jest wielowymiarowa, a dokonuje jej zewnętrzny zespół specjalistów-asesorów. AS pomyślane jest tak, by każdą poszukiwaną przez pracodawcę umiejętność sprawdzić na kilka niezależnych sposobów. Fakt, że oceny różnych zadań dokonują różne osoby sprawia, że końcowa nota jest bardziej obiektywna niż w przypadku tradycyjnego postępowania rekrutacyjnego.

Podczas jednej sesji AC kandydaci mają do wykonania kilka różnych typów zadań. Stosowane są takie narzędzia jak prezentacja, gry symulacyjne, testy, koszyki zadań, dyskusje grupowe. Sprawdzeniu ulegają zarówno umiejętności jak i kompetencje miękkie. Zadaniem asesorów jest bowiem również sprawdzenie zachowania kandydatów, ich reakcji na przedstawione problemy, a co za tym idzie ich motywacji i temperamentu, umiejętności działania w grupie czy radzenia sobie z presją.

Dzięki AC pracodawcy prezentowana jest kompleksowa ocena kandydatów, która ułatwia im dokonanie właściwego wyboru. Charakter AC sprawia bowiem, że aplikantom znacznie ciężej niż podczas tradycyjnej rozmowy kwalifikacyjnej ukryć jest ich wady.

You may also like...