RekrutacjaPracownikow.pl Blog

ocena pracownicza

Ocena pracownicza i błędy blokujące awans

Nie ma chyba pracownika, który nie chciałby awansować, czy wzbraniałby się przed podniesieniem wynagrodzenia. Zwłaszcza, jeśli z zaangażowaniem wypełnia swoje codziennie obowiązki. Często jednak podczas oceny rocznej okazuje się, że nasze starania niekoniecznie zostały...

testy rekrutacyjne

Dyskusja grupowa podczas Assessment Center

Wiele osób zetknęło się z pojęciem, bądź nawet miało okazję uczestniczyć w sesji Assessment Center. Jest to jedna z powszechniejszych metod stosowanych w rekrutacjach wewnętrznych i ciesząca się nieco mniejszą popularnością w przypadku zewnętrznych...

system wynagrodzeń

System wynagrodzeń a kompetencje

Obecnie pracownicy coraz głośniej podnoszą temat związany z wynagrodzeniami. Trend ten jest ściśle związany z rosnącym udziałem w rynku pracy pokolenia Y, które charakteryzuje się mniejszym przywiązaniem do organizacji. Powoduje to, że problem konkurencyjności...

onboarding w trybie zdalnym

Onboarding w trybie zdalnym

Każdy pracownik miał okazję doświadczyć procesu wdrażania do nowej organizacji i wyzwań z tym związanych, takich jak adaptacja w nowym zespole czy kulturze organizacyjnej. Jak wygląda sytuacja, gdy spotkania na żywo nie wchodzą w...

relacje w firmie

Budowanie pozytywnych relacji w firmie

Nie ulega wątpliwości, że relacje międzyludzkie stanowią fundament każdej organizacji. Z raportu sporządzonego na podstawie Badania Satysfakcji Pracowników wykonanego przez Towarzystwo Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2016 r.) wynika, że to właśnie relacje są postrzegane jako...

Ocena okresowa – jak się przygotować?

Dzięki okresowej ocenie pracodawca ma okazję zweryfikować, czy pracownik w sposób efektywny realizuje powierzone mu zadania, a także w jaki sposób przyczynia się do rozwoju firmy. Ocena okresowa przynosi jednak korzyści nie tylko pracodawcy....

Assessment Center

Na czym polega sesja Assessment Center?

Udział w rekrutacji na wyższe i specjalistyczne stanowiska często pociąga za sobą konieczność odbycia sesji Assessment Center. Jest to skuteczna metoda, która pozwala rekruterom przeprowadzić wnikliwą ocenę kandydata. Dzięki niej można poznać mocne i...